Ukázky některých našich videoprací

Velmi malý zlomek naší videotvorby je možno shlédnout on-line zde :